BHV

Wat is Bedrijfshulpverlening (BHV)
Elk bedrijf is verplicht om een  goede Bedrijfshulpverlening (BHV cursus) te verzorgen. Je bent als werkgever verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor de werknemers, maar ook voor de bezoekers. De verplichting om BHV’ers aan te stellen geldt voor alle commerciële bedrijven, (semi) overheidsinstellingen, verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

Waarom BHV
Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk om hulpverlening op gang te brengen, in de eerste cruciale fase na een ongeval of calamiteit. Daarom is het een verplichting om bedrijfshulpverleners te opleiden én te te trainen om binnen een bedrijf op te kunnen treden bij ongevallen en bijzondere calamiteiten. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken. BHV-ers kunnen onveilige situaties inschatten en weten hoe daarbij te handelen, ook als het er op aan komt. Bij een aantal beroepen is het een voordeel om BHVérs in dienst te hebben of zelfs verplicht dat men beschikt over een BHV diploma.

Werkwijze Shadow Academy
Wij maken tijdens al onze cursussen gebruik van moderne leervormen waarbij theorie en praktijk beiden aan bod komen. Door nieuwe concepten te ontwikkelen, dragen wij bij aan het verder innoveren van de kennis op gebied van bedrijfshulpverlening en (bedrijfs-)veiligheid.
Elke cursist leert in de BHV opleiding om zelfstandig (of met anderen) directe hulp te bieden.

Bewustwording maakt bereidwilligheid om te leren, wat op zijn beurt weer de gewenste gedragsverandering en extra motivatie oplevert.

EHBO & BHV
Wellicht goed om te weten:is dat een medewerker met een volledig EHBO-diploma niet direct een BHV’er is. Deze persoon mist immers de kennis op het gebied van brandbestrijding, ontruiming en communicatie. Een BHV-organisatie kan daarentegen wel bestaan uit een combinatie van BHV’ers en EHBO’ers, maar een BHV-er is wettelijk verplicht.

Een EHBO’er kan uiteraard wel bijgeschoold worden tot een BHV’er, waarbij deze persoon vrijstelling kan krijgen voor het Eerste Hulp-gedeelte van de BHV. Daarmee volgt de EHBO’er alleen het gedeelte Brand & Ontruiming (BHV).

Wil je meer weten over Shadow Academy veiligheidsopleidingen?  Neem contact op met onze medewerker te klikken contactformulier in te vullen.

De taken van een BHV’er zijn

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand;
  • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
  • Het alarmeren van de politie, brandweer, ambulance en/of andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.
  • Het goed kunnen overdragen van een calamiteit aan de professionele hulpdiensten.