MBO 2 Beveiliging opleiding

Het doel van de beveiliging opleiding is de deelnemer op te leiden voor het beroepsdiploma Particuliere beveiliger op MBO 2 niveau (CREBO 25407) en hiernaast ook extra kennis te bieden op het gebied van proactieve beveiliging.

Deze combinatie zorgt ervoor dat de afgestudeerde aan de opleiding beveiliger bij Shadow Security een goede en onderscheidende ingang heeft op de arbeidsmarkt.

Shadow Academy onderscheidt zich van andere opleiders door het bieden van extra klassikale lessen over proactief beveiligen en predictive profiling.

Theorie Opleiding
De theorie opleiding wordt als volgt aangeboden:

De duur van de opleiding is 12 maanden, vanaf de start inclusief de examenperiode. Hiervan is 1 vaste dag per week les in de avond van 18:00 tot 22:00. 

In de opleiding dien je per jaar minimaal 650 praktijkuren te maken. De opleiding wordt gegeven op onze locatie in Zaandam. De opleiding wordt aangeboden in de Beroepsbegeleidende leerweg, dit houdt in dat tijdens de theorie opleiding ook al stage wordt gelopen bij een erkend leerbedrijf.
Deelnemers dienen minimaal te beschikken over VMBO niveau.
Deze opleiding wordt gegeven in onze opleidingslocaties te Zaandam.

De volgende vakken worden gevolgd tijdens de theorie opleiding:

Beroeps-specifieke  vakken
De volgende vakken hebben betrekking op specifieke beveiliging en worden geëxamineerd door de SVPB:

 • Wettelijke Kaders BVL 2
 • Beveiliging van gebouwen BVL 2

Algemene vakken
Voor het behalen van het MBO diploma beveiliging moet de student ook een aantal verplichte examens halen, dit zijn de volgende:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Leren, Loopbaan & Burgerschap

Keuze vakken
In het nieuwe MBO volgt iedere student een keuzevak. De opleider biedt verschillende keuzevakken aan, sommigen als verbreding, en sommige als verdieping op de lesstof. Shadow Academy biedt de volgende keuzevakken:

 • Proactieve Beveiliging
 • Nederlands 3F
 • Engels 2A

Thuisstudie
De vakken Nederlands, Engels, Rekenen en Leren, Loopbaan & Burgerschap worden voor een groot deel in de vorm van thuisstudie aangeboden; de student krijgt toegang tot een online leeromgeving waarin er een op maat gemaakt lespakket wordt aangeboden ter voorbereiding van de examens.

Vrijstelling
In sommige gevallen kan er vrijstelling worden aangevraagd voor de examens van bepaalde vakken. Dit wordt per casus beoordeeld.

Theorie Examen
De vakspecifieke examens worden afgenomen door de SVPB. Het examen wordt op de computer afgenomen, in de examenlocatie van de SVPB te Amersfoort.

De algemene examens worden op de examenlocatie van Shadow Security afgenomen bij CITO.

Praktijk examen
De onderdelen van het praktijkexamen bestaan uit het bespreken van het praktijk werkboek (portfolio), het maken van een waarnemingsrapport op de computer (Waarnemen en Noteren BVL 2) en 3 rollenspellen (handelen in kritieke situaties), bijvoorbeeld het lopen van een veiligheidsronde, het kunnen omgaan met communicatiemiddelen, werken achter de balie, kennis van brandblusmiddelen enzovoort.

Het praktijkexamen mag pas worden afgenomen wanneer een student is geslaagd voor het Theorie examen, en het praktijk werkboek (portfolio) geheel is ingevuld tijdens de stageperiode.

Studenten ontvangen ter voorbereiding op de praktijkexamens klassikaal praktijktraining om goed voorbereid te zijn op de examens.

 

Wil je meer weten over Shadow Academy veiligheidsopleidingen?  Neem contact op met onze medewerker te klikken contactformulier in te vullen.

Beroepspraktijkvorming (Stage)
Voor het behalen van het MBO diploma Beveiliger is het verplicht om stage te lopen bij een door de S-BB aangewezen erkend leerbedrijf. De stage kan alleen plaatsvinden na een screening door de politie. Er wordt een zogenaamd groen legitimatiebewijs verstrekt waarmee de student binnen een jaar na afgifte het diploma moet behalen.

Herexamen
Herexamen kan direct worden aangevraagd via Shadow Academy, of bij de SVPB.

Examenkosten verschillen per examenonderdeel, de prijzen zijn te vinden op de website van de SVPB of de CITO.

Herexamens vinden meestal binnen 4 weken na aanvraag plaats.

Studiebelasting
De opleiding staat voor 1600 studiebelastingsuren. Dit betekent dat er ongeveer 1600 aan werk in totaal aan de opleiding wordt gegeven. Hiervan zijn 200 uren begeleide lestijd (klassikaal) en zijn ten minste 650 uur beroepspraktijk vorming (stage). De rest van de opleidingsduur bestaat onder andere uit thuisstudie, en het maken van huiswerk.

Duur van de opleiding
 De totale duur van de opleiding Beveiliger 2 (theorie, praktijk en examens) is 12 maanden bedragen.

Tariefoverzicht 

MBO
Beveiliger opleiding, inclusief het verzorgen van een stageplaats                                        € 2.450,– per persoon
Incl. meerkeuzedeel Proactieve Beveiliging
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Indien u of uw organisatie niet BTW plichtig bent, kan er BTW vrij worden gefactureerd.
Genoemde prijzen zijn inclusief:

 • Lesmateriaal en benodigdheden;
 • Consumpties zoals koffie, thee en water;
 • Praktijkexamen (eenmaal)
 • Theorie Examen (eenmaal)

Wij werken uitsluitend samen met ORGB en de diploma’s worden uitgegeven door het ORGB.